Numerus fixus

Voor sommige opleidingen of onderwijsinstellingen in Nederland melden zich meer mensen aan dan er plaatsen beschikbaar zijn. Dan geldt een ‘numerus fixus’. Dat betekent dat je niet zomaar aangenomen wordt: er vindt een selectieprocedure plaats.

Wat betekent numerus fixus?

Numerus fixusus is Latijn voor vastgesteld aantal. Je kunt te maken krijgen met een opleidingsfixus. In dat geval zijn er landelijk meer aanmeldingen voor een opleiding dan dat er plaatsen zijn. Je kunt ook te maken krijgen met een instellingsfixus. In dat geval zijn er bij één bepaalde onderwijsinstelling onvoldoende plaatsen beschikbaar, maar kun je de opleiding wel aan een andere instelling volgen.

Wat is de aanmelddatum voor numerus fixus opleidingen?

Als je je wilt aanmelden voor een opleiding waarvoor een numerus fixus geldt, moet je dat voor 15 januari doen. Je kunt je aanmelden via StudieLink. Denk eraan dat je hiervoor je DigiD nodig hebt.

Voor hoeveel numerus fixus opleidingen mag ik me aanmelden?

Je mag je maximaal voor twee numerus fixus studies aanmelden. Je mag je ook voor dezelfde studie bij twee verschillende onderwijsinstellingen aanmelden. Let op! Er gelden uitzonderingen voor de volgende studies: geneeskunde, mondzorgkunde, fysiotherapie, verloskunde en tandheelkunde. Wel is het mogelijk om je in te schrijven voor één van deze opleidingen en een andere numerus fixus opleiding.

Hoe kan een selectieprocedure eruitzien?

Dat verschilt per opleiding. Tot 2017 was er sprake van centrale loting. Sindsdien mogen onderwijsinstellingen zelf hun studenten mogen selecteren. Er wordt gekeken naar je cijfers, maar ook naar de persoonlijkheid en je motivatie. Bij de opleiding van je keuze kun je checken hoe de selectieprocedure er precies uitziet.

Wanneer krijg je de uitslag van de numerus fixus?

Op 15 april krijgen de studenten die hebben meegedaan aan een selectie via Studielink te horen wat hun rangnummer is. Indien dit rangnummer binnen de capaciteit van de opleiding valt, krijg je een plaats aangeboden. Denk eraan het aanbod binnen twee weken te accepteren via Studielink, anders komt de plaats te vervallen…

Voor hoeveel opleidingen geldt een numerus fixus?

In het collegejaar 2019-2020 gold er voor 39 hbo opleidingen en 58 universitaire opleidingen een numerus fixus.

Als ik niet wordt toegelaten… wat dan?

Het kan een grote teleurstelling zijn als je niet wordt toegelaten tot de opleiding van jouw keuze. Het is daarom goed om op voorhand al na te denken over een plan B. Zijn er opleidingen die vergelijkbaar zijn en die geen numerus fixus hebben?

Met functionele en analytische cookies maken wij onze website vriendelijker voor jou als gebruiker - hebben we alleen even een vinkje voor nodig! Hier check je ons privacybeleid.
Met functionele en analytische cookies maken wij onze website vriendelijker voor jou als gebruiker - hebben we alleen even een vinkje voor nodig! Hier check je ons privacybeleid.