Kernkwadrant

Als je een belangrijke keuze moet maken voor je toekomst, zoals een studiekeuze, is het belangrijk om te weten waar je goed in bent en waar je minder goed in bent. Anders gezegd: je moet weten wat jouw kwaliteiten en valkuilen zijn. Een goede manier om meer zicht te krijgen op je kwaliteiten en je valkuilen, is om jouw eigen kernkwadranten in kaart te brengen.

Kernkwadrant met kernkwaliteit, valkuil, uitdaging en allergie

Kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten zijn volgens bedenker Daniel Ofman de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Ze maken je tot wie je bent. Denk bijvoorbeeld aan de positieve punten die een ander het eerst over je zal zeggen als hij ernaar gevraagd wordt. Iedereen heeft deze kwaliteiten.

Valkuilen

Als je doorschiet in een kwaliteit, wordt je kwaliteit je valkuil. Ga maar na: als je te zorgvuldig bent word je misschien wel perfectionistisch. Of als 'bescheiden' jouw kwaliteit is, ben je misschien soms wel een beetje onzichtbaar.

Allergieën

Jouw reactie op de valkuil van een ander, noem je allergie. Dus iets wat je lastig vindt bij een ander,  heeft vaak te maken met een kwaliteit van jouzelf. Als je bescheiden bent, vind je mensen die wat meer ruimte innemen en makkelijker zeggen waar ze goed in zijn, misschien lastig om mee om te gaan.

Uitdagingen

De allergie van iemand anders, kan voor jou een ontwikkelpunt zijn. Dat noem je jouw uitdaging. Dus, je kunt eigenlijk veel leren van de persoon aan wie je je het meest ergert!

Wat zijn voorbeelden van kernkwadranten?

in de tabel hieronder vind je een hele lijst met kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen - die allemaal met elkaar verbonden zijn. De kans is groot dat wanneer jij een kwaliteit van jezelf herkent, dat je dan ook de andere drie zult herkennen. Probeer het maar eens!

Kernkwadranten
Kernkwaliteit Valkuil Allergie Uitdaging
Aanpassingsvermogen Onderdanigheid Dictatoriaal Initiatief
Analytisch Gevoelsarm Sentimenteel Gevoelig
Behoedzaamheid Besluiteloosheid Onbezonnenheid Slagvaardigheid
Behulpzaam Opoffering Egoïsme Autonomie
Bescheidenheid Onzichtbaarheid Arrogant Profileren
Betrouwbaar Saai Arbitrair Innovatief
Bondigheid Ongenuanceerd Langdradig Tact
Consequent Star Met alle winden meewaaien Flexibel
Creativiteit Chaos Bureaucratie Discipline
Daadkracht Drammerigheid Passiviteit Geduld
Diplomatie Afstandelijkheid Arrogantie Confronteren
Empathie Sentimenteel Afstandelijkheid Beschouwen
Enthousiasme Impulsiviteit Pessimisme Realisme
Eerlijkheid Botheid Manipulatie Tact
Flexibiliteit Zwabberigheid Dogmatisch Standvastigheid
Gedrevenheid Fanatisme Passiviteit Nuchterheid
Gedisciplineerd Starheid Chaos Flexibiliteit
Geduldig Passief Drammerig Daadkrachtig
Gehoorzaam Slaafs Eigenzinnig Autonoom
Gereserveerdheid Afstandelijkheid Arrogantie Zelfverzekerdheid
Gevoeligheid Opgefokt Kilheid Gereserveerdheid
Gul Verkwistend Krenterig Verstandig
Improvisatie Chaos Onverbiddelijkheid Doeltreffendheid
Inlevingsvermogen Opoffering Nonchalance Loslaten
Krachtig Agressief Passief Terughoudend
Luisteren Passiviteit Dominant Assertiviteit
Nauwkeurigheid Perfectionisme Chaos Flexibiliteit
Nuchterheid Afstandelijkheid Zweverigheid Meelevendheid
Ontvankelijkheid Afwachtend Ongenuanceerdheid Stelling nemen
Optimistisch Naïviteit Pessimisme Alert
Overtuigen Fanatiek Laisser-fair Hulpvaardig
Realisme Onverschilligheid Naïviteit Openhartigheid
Rust Traagheid Opgefokt Energiek
Stiptheid Opgefokt Gemakzucht Relaxedheid
Verantwoordelijkheid nemen Overbelast raken Slachtoffer Hulp vragen
Verdraagzaamheid Conflict vermijdend Ongenaakbaarheid Strijdlust
Vriendelijk Braafheid Genadeloosheid Lef
Vrijgevig Grenzeloos Egoïsme Grenzen stellen
Weloverwogen Twijfelen Arrogant Zelfverzekerdheid
Zelfstandig Eenzaam Afhankelijk Teamwerk
Zelfverzekerd Arrogant Middelmatig Bescheiden
Zorgvuldig Pietluttigheid Nonchalance Losheid
Zorgzaamheid Betutteling Onverschilligheid Loslaten

Met functionele en analytische cookies maken wij onze website vriendelijker voor jou als gebruiker - hebben we alleen even een vinkje voor nodig! Hier check je ons privacybeleid.
Met functionele en analytische cookies maken wij onze website vriendelijker voor jou als gebruiker - hebben we alleen even een vinkje voor nodig! Hier check je ons privacybeleid.