5 tips voor ouders van studiekiezers

Het kiezen van een studie is voor veel jongeren een belangrijke en spannende keuze. Als ouder wil je je zoon of dochter hier natuurlijk zo goed mogelijk bij ondersteunen. Wat zijn de do’s en dont’s voor ouders? Wij zetten de vijf studiekeuzetips op een rijtje.

Tip 1: ga in gesprek

Praat samen over de toekomst. Concrete vragen helpen om gedachten onder woorden te brengen. Probeer geduldig te zijn, open vragen te stellen en actief te luisteren. Vat in eigen woorden samen wat er gezegd is en check of deze samenvatting klopt.

Stel bijvoorbeeld vragen over toekomstplannen, dromen en ambities, maar ook over kwaliteiten en karaktereigenschappen van je kind.

Tip 2: geef ruimte

Studiekiezers krijgen al vaak genoeg de vraag: “En? Weet je al wat je gaat studeren?” te horen. Deze vraag levert vaak stress op. Geef je kind de ruimte om zelf onderzoek te doen en te ontdekken welke studie bij hem of haar past. Probeer geen mening te vormen over de ideeën die gedeeld worden en geef geen adviezen.

Tip 3: stimuleer actief onderzoek te doen

Een studiekeuze maken is een intensief proces. Stimuleer je kind actief onderzoek te doen naar studies en het bijbehorende werkveld. Het bezoeken van open dagen, het praten met studenten en docenten en het deelnemen aan meeloopdagen zijn voorbeelden van activiteiten die bijdragen aan inzicht in de studie. Het werkveld kan onderzocht worden door in gesprek te gaan met professionals. Het helpt als ouders hun eigen netwerk ter beschikking stellen hiervoor.

Tip 4: help met het aanbrengen van structuur

Veel jongeren vinden het lastig om te plannen en om structuur aan te brengen in het studiekeuzeproces. Het helpt als ouders zicht hebben op de fases van het studiekeuzeproces en hun kind kunnen helpen richting de volgende fase. Schrijf bijvoorbeeld samen op welke stappen al gezet zijn en wat er nog onderzocht kan worden.

Tip 5: relativeer

De Perfecte Keuze bestaat niet. Dat weten ouders misschien al wel, maar studiekiezers zijn zich hier niet altijd van bewust. Probeer je kind bewust te maken van het feit hij/zij op dit moment niet meer kan doen dan een bewuste, weloverwogen keuze maken. Of dat de juiste keuze is, zal later blijken. Laat zien dat de meeste loopbanen niet één rechte lijn zijn. Help je zoon of dochter om te vertrouwen op zijn of haar keuze.

Met functionele en analytische cookies maken wij onze website vriendelijker voor jou als gebruiker - hebben we alleen even een vinkje voor nodig! Hier check je ons privacybeleid.
Met functionele en analytische cookies maken wij onze website vriendelijker voor jou als gebruiker - hebben we alleen even een vinkje voor nodig! Hier check je ons privacybeleid.